Under torsdagen har MammaMage presenterats på sjukgymnastdagarna i Göteborg i Medibands monter, tillsammans med gördeln AbHealer. Intresset  var stort och många sjukgymnaster som arbetar med gravida på kvinnokliniker och andra

Share