Så här på årets sista dag tar jag en återblick bakåt på 2013. 2013 var året då MammaMage lanserades. Den 18 januari var appen klar och ute på AppStore, och

Share